สำนักงบประมาณ

กันยายน 14, 2023

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สิงหาคม 31, 2023

สาระสำคัญวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน

มกราคม 13, 2023

เอกสารประกอบการประชุมสัมนาการมอบนโยบาย การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567