เอกสารประกอบการบรรยายการจัดทำงบประมาณปี 2567 โดย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
มกราคม 13, 2023
การประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มกราคม 14, 2023