แผนปฏิบัติราชการ

NameSizeHits
01.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>56.5 MiB288
18.แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2552 - 2555 มทร.ธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>14.7 MiB588
17.แผนกลยุทธ์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2553 - 2556 <<ดาวน์โหลด>>10.2 MiB573
16.แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 <<ดาวน์โหลด>>2.7 MiB562
15.แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 - 2558 มทร.ธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>4.2 MiB774
14.แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557 - 2560 มทร.ธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>43.9 MiB679
13.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>2.7 MiB243
12.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>2.3 MiB485
11.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>390.6 KiB556
10.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>1.6 MiB557
09.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>68.5 MiB461
08.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>73.3 MiB360
07.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>17.1 MiB718
06.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>18.1 MiB410
05.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>17.3 MiB504
04.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>10.8 MiB478
03.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>43.6 MiB370
02.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>13.5 MiB325