แผนพัฒนาหน่วยงาน

NameSizeHits
1.แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี กองนโยบายและแผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 <<ดาวน์โหลด>>23.5 MiB508
3.แผนปฏิบัติราชการประจำปี กองนโยบายและแผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <<ดาวน์โหลด>>26.9 MiB380
4.แผนปฏิบัติราชการประจำปี กองนโยบายและแผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <<ดาวน์โหลด>>35.1 MiB652

รายงานการประชุมกองนโยบายและแผน

NameSizeHits
4.รายงานการประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>11.7 MiB76
3.รายงานการประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>7.2 MiB109
2.รายงานการประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>2.8 MiB100
1.รายงานการประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>829.3 KiB95