ปีงบประมาณ 2567

NameSizeHits
1.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>4.7 MiB175

ปีงบประมาณ 2566

NameSizeHits
4.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>4.6 MiB96
3.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>4.4 MiB113
2.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>4.8 MiB169
1.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>31.2 MiB256

ปีงบประมาณ 2565

NameSizeHits
4.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>6.2 MiB203
3.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>4.8 MiB172
2.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>4.5 MiB185
1.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>4.2 MiB232

ปีงบประมาณ 2564

NameSizeHits
4.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>3.3 MiB237
3.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 3)<<ดาวน์โหลด>>2.0 MiB260
2.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>33.5 MiB308
1.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>31.7 MiB374

ปีงบประมาณ 2563

NameSizeHits
สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <<ดาวน์โหลด>>23.0 MiB284