การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ตุลาคม 2, 2023
สรุปการประชุมสัมมนา การมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ตุลาคม 21, 2023