1.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

NameSizeHits
5. รายงานแผนผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 <<ดาวน์โหลด>>6.5 MiB116
4. รายงานแผนผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 <<ดาวน์โหลด>>19.5 MiB175
3. รายงานแผนผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 <<ดาวน์โหลด>>18.2 MiB123
2.รายงานแผนผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 <<ดาวน์โหลด>>18.0 MiB109
1.4 งบประมาณจัดสรร งบประมาณประจำปี 2564 <<ดาวน์โหลด>>21.1 MiB301
1.3 เล่มขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 พ.ศ2563 เล่มที่ 3 <<ดาวน์โหลด>>7.7 MiB118
1.2 แผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่าย งปม_EEC_2564 <<ดาวน์โหลด>>2.7 MiB88
1.1 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564 <<ดาวน์โหลด>>43.2 MiB292

2.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>35.4 MiB309
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>34.3 MiB302
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>35.1 MiB424
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>32.9 MiB328

3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>33.8 MiB288
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>28.3 MiB313
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>30.0 MiB336
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>22.8 MiB307

4.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

NameSizeHits
4.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>3.3 MiB237
3.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 3)<<ดาวน์โหลด>>2.0 MiB260
2.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>33.5 MiB309
1.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>31.7 MiB375