1.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

NameSizeHits
4.รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 - 4 (แบบ สงป.) <<ดาวน์โหลด>>23.4 MiB153
3.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 <<ดาวน์โหลด>>46.5 MiB70
2.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 <<ดาวน์โหลด>>86.7 MiB86
1.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 <<ดาวน์โหลด>>24.5 MiB79

2.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

NameSizeHits
4.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 <<ดาวน์โหลด>>14.8 MiB290
3.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 <<ดาวน์โหลด>>37.4 MiB265
2.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 <<ดาวน์โหลด>>19.8 MiB284
1.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 <<ดาวน์โหลด>>9.7 MiB190

3.รายงานเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>17.0 MiB316
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>19.0 MiB292
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>19.2 MiB417
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>17.8 MiB383

4.รายงานเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>43.0 MiB413
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>25.7 MiB304
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>8.2 MiB329
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>7.7 MiB372