1.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

NameSizeHits
3.เอกสารจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>45.5 MiB162
2.เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 <<ดาวน์โหลด>>22.0 MiB209
1.พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เล่มที่ 3 (3) (ขาวคาดแดง) <<ดาวน์โหลด>>7.7 MiB179

2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2565 (จาก สงป.) พ.ศ.2565

NameSizeHits
5.PPT สรุปผลการจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 <<ดาวน์โหลด>>471.3 KiB155
4.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งปม พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 <<ดาวน์โหลด>>10.1 MiB153
3.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งปม พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 <<ดาวน์โหลด>>13.8 MiB165
2.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งปม พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 <<ดาวน์โหลด>>10.8 MiB177
1.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งปม พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 <<ดาวน์โหลด>>10.0 MiB194

3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>35.8 MiB285
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>36.4 MiB255
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>35.3 MiB306
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>35.4 MiB259

4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>35.0 MiB267
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>31.0 MiB243
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>24.5 MiB264
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>25.7 MiB184

5.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

NameSizeHits
4.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>6.2 MiB203
3.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>4.8 MiB172
2.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>4.5 MiB185
1.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>4.2 MiB232