1.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

NameSizeHits
4.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 (แบบ สงป.) <<ดาวน์โหลด>>64.5 MiB175
3.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 (แบบ สงป.) <<ดาวน์โหลด>>60.9 MiB163
2.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (แบบ สงป.) <<ดาวน์โหลด>>29.1 MiB162
1.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (แบบ สงป.) <<ดาวน์โหลด>>14.1 MiB164

2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>49.9 MiB383
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>44.5 MiB286
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>47.6 MiB384
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>10.3 MiB357

3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>17.0 MiB341
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>24.9 MiB385
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>13.3 MiB372
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>8.7 MiB345

4.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

NameSizeHits
รายงานผลการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2563) <<ดาวน์โหลด>>42.6 MiB284
รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563) <<ดาวน์โหลด>>29.2 MiB312
รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) <<ดาวน์โหลด>>25.2 MiB289
รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) <<ดาวน์โหลด>> 21.5 MiB294