1.พรบ.งบประมาณ และเอกสารการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน&เงินรายได้ ประจำปี 2563

NameSizeHits
3.เอกสารการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2563 <<ดาวน์โหลด>>30.1 MiB266
2.เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563 <<ดาวน์โหลด>>43.3 MiB253
1.พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 <<ดาวน์โหลด>>8.0 MiB204

2.แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

NameSizeHits
4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง <<ดาวน์โหลด>>7.8 MiB213
3.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 <<ดาวน์โหลด>>6.8 MiB188
2.แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <<ดาวน์โหลด>>10.4 MiB272
1.แผนผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน <<ดาวน์โหลด>>6.8 MiB289

3.แผนการดำเนินโครงการงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563

NameSizeHits
แผนการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <<ดาวน์โหลด>>14.7 MiB210
แผนการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <<ดาวน์โหลด>>12.6 MiB237