ปีงบประมาณ 2567

NameSizeHits

ปีงบประมาณ 2566

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>37.0 MiB121
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>36.2 MiB102
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>34.7 MiB170
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>34.8 MiB275

ปีงบประมาณ 2565

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>35.8 MiB283
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>36.4 MiB254
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>35.3 MiB304
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>35.4 MiB257

ปีงบประมาณ 2564

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>35.4 MiB308
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>34.3 MiB301
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>35.1 MiB422
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>32.9 MiB326

ปีงบประมาณ 2563

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>49.9 MiB383
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>44.5 MiB286
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>47.6 MiB382
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>10.3 MiB357

ปีงบประมาณ 2562

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>17.0 MiB316
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>19.0 MiB292
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>19.2 MiB417
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>17.8 MiB383

ปีงบประมาณ 2561

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>19.7 MiB262
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>16.5 MiB210
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>18.8 MiB361
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>18.8 MiB444

ปีงบประมาณ 2560

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>19.7 MiB462
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>20.0 MiB298
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>19.0 MiB458
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>17.7 MiB371

ปีงบประมาณ 2559

NameSizeHits
4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 (ไตรมาสที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>11.2 MiB352
3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 (ไตรมาสที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>9.9 MiB313
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 (ไตรมาสที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>13.2 MiB328
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 (ไตรมาสที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>10.7 MiB314