1.แผนปฏิบัติราชการประจำปี

NameSizeHits
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง<<ดาวน์โหลด>>10.8 MiB234
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 <<ดาวน์โหลด>>9.8 MiB200

2.แผนการดำเนินโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

NameSizeHits
แผนการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <<ดาวน์โหลด>>14.7 MiB211
แผนการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <<ดาวน์โหลด>>12.6 MiB238