รายงานสถิติการศึกษา

NameSizeHits
01.รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2565 <<ดาวน์โหลด>>104.8 MiB3659
03.รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2563 <<ดาวน์โหลด>>44.4 MiB3130
04.รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2562 <<ดาวน์โหลด>>30.6 MiB3518
05.รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2561 <<ดาวน์โหลด>>41.1 MiB2844
06.รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2560 <<ดาวน์โหลด>>38.2 MiB2260
07.รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2559 <<ดาวน์โหลด>>40.3 MiB2380
08.รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2558 <<ดาวน์โหลด>>42.3 MiB2429
09.รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2557 <<ดาวน์โหลด>>9.5 MiB2478
10.รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2556 <<ดาวน์โหลด>>7.6 MiB1971
11.รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2555 <<ดาวน์โหลด>>2.8 MiB2722
12.รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2554 <<ดาวน์โหลด>>2.9 MiB2078
13.รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2553 <<ดาวน์โหลด>>4.1 MiB1753
14.รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2551 <<ดาวน์โหลด>>7.5 MiB1782
15.รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2550 <<ดาวน์โหลด>>972.4 KiB1485
16.รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2549 <<ดาวน์โหลด>>677.5 KiB1954
17.รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2548 <<ดาวน์โหลด>>634.8 KiB2134
02.รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2564 <<ดาวน์โหลด>>93.8 MiB2949