เอกสารประกอบการบรรยายการจัดทำงบประมาณปี 2567 โดย นายกรัฐมนตรี
มกราคม 13, 2023
เอกสารประกอบการประชุมสัมนาการมอบนโยบาย การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
มกราคม 13, 2023