โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

กรกฎาคม 17, 2023

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการสำคัญ) เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2568

กรกฎาคม 10, 2023

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการสำคัญ) เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2568

มิถุนายน 19, 2023

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ” ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม แคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี